O Nas
Dla Was

Diagnostyka in vitro

PIWet-PIB wydaje opinie o wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej, wyrobie przeznaczonym do badań wykonywanych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej na wniosek:

  • wytwórcy
  • dystrybutora

Rodzaje wniosków:

  • wydanie opinii o wyrobie skutkującej wpisem wyrobu do Wykazu prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii (czytaj dalej...)
  • wydanie opinii o przedłużeniu ważności wpisu wyrobu w wykazie prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii (czytaj dalej...)
  • wydanie opinii o dokonanie zmiany w opinii dotyczącej zmian parametrów wyrobu znajdującego się w wykazie prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii (czytaj dalej...)

Terminy:

Wniosek o wydanie opinii powinien być złożony nie później niż na 60 dni przed:

  • planowanym wprowadzeniem do obrotu wyrobu;
  • upływem terminu ważności wpisu wyrobu w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii;
  • planowaną zmianą parametrów wyrobu znajdującego się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii.

PIWet-PIB wydaje opinie w terminie 60 dni od daty wpływu do Instytutu kompletnego wniosku wraz z próbką do badań (jeżeli dotyczy). W przypadku uzupełniania dokumentacji lub dosyłania próbek termin ten jest liczony od daty uzupełnienia dokumentacji lub daty dosłania próbek.

Opłaty:

Opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem w PIWet-PIB.POWRÓT

Error was: