O Nas
Dla Was

Diagnostyka in vitro

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy wydaje opinie o wyrobach do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2017 r., 1158 z późn. zm.) w związku z rozdz. 9 a ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1855 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 78, poz.513).

Do obrotu i używania może być wprowadzony wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej, wyrób przeznaczony do badań wykonywanych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej, który uzyskał pozytywną opinię PIWet‑PIB i który znajduje się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii.

PIWet-PIB wydaje opinie o:

  • wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej, wyrobie przeznaczonym do badań wykonywanych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej, skutkującej wpisem wyrobu do wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii (czytaj dalej...)
  • wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej na potrzeby wnioskodawcy (czytaj dalej...)
Error was: