O Nas
Dla Was

Wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8

Wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8

Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. grypy ptaków (2017.02.07):

 • Analiza przyczyn występowanie grypy ptaków w Polsce i państwach UE
 • Spotkanie Podsekretarz Stanu MRiRW, Głównego Lekarza Weterynarii oraz Dyrektora PIWet - PIB w Puławach z Wojewódzkimi i Powiatowymi Lekarzami Weterynarii (2017.01.25):

  APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii (2016.12.28)

  Sesja naukowo-szkoleniowa pt. Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8 w Polsce i innych krajach Europy - aktualna sytuacja i ocena ryzyka (2016.11.28):

  error
  error
  errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  errorGłówny Inspektorat Weterynarii
  error
  error
  errorPolskie Centrum Akredytacji
  error
  error
  error
  error
  error
  error
  error
  error
  error
  DEKONTAMINACJA
  oferta PIWet-PIB
  Poziom przeciwciał FAVN
  NOWA CENA 162 zł
  ZATRUCIA PSZCZÓŁ

  Copyright © 2017 - PIWet