O Nas
Dla Was

Prezentacja Instytutu -> Współpraca z organizacjami normalizacyjnymi

Współpraca z organizacjami normalizacyjnymi

PIWet-PIB współpracuje aktywnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie normalizacji. Współpraca polega na udziale pracowników w zespołach opracowujących normy PN oraz delegowaniu stałych przedstawicieli PIWet-PIB do prac w ramach Komitetów Technicznych (dawna nazwa NKP) tj.: KT nr 3 ds. mikrobiologii żywności, KT nr 40 ds. pasz i KT nr 35 ds. mleka i przetworów mlecznych. Ponadto PIWet-PIB deleguje na prośbę PKN, w zależności od potrzeb, ekspertów do prac normalizacyjnych w Komitetach ISO TC/34 SC 9 i CEN/TC 275 WG 6.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "Pollab" zarejestrowanym pod numerem 48.

Presentation Institute -> Cooperation with normalization committee

Cooperation with normalization committee

THE NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE active cooperation with Polish Normalization Committee (PKN) in scope normalization. Principle rule of cooperation is worker participation in team make norm PN or delegate constant representation PIWet-PIB to work in Technic Committee (dawna nazwa NKP) tj.: KT nr 3 to food mikrobiology, KT nr 40 to Animal Origin ; KT 93 to meat and meat products i KT nr 35 ds. milk and milk products. And NVRI every year delegate one worker to normalization work in Committee ISO TC/34 SC 9 and CEN/TC 275 WG 6.

THE NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE is member Club Polish Research Laboratory "Pollab" rejestr in numeber 48.

Error was: