O Nas
Dla Was

Prezentacja Instytutu -> Przynależność do organizacji międzynarodowych

Przynależność do organizacji międzynarodowych

PIWet-PIB jest członkiem następujących organizacji:

 • Office International des Epizooties, Francja;
 • European Society for Veterinary Virology (ESVV), Hiszpania;
 • European Federation of Parasitology, Holandia;
 • American Institute of Ultrasound in Medicine, USA;
 • International Federation of Beekeepers. Associations, Włochy;
 • European Association of Fish Pathologists , Wielka Brytania;
 • International Bee Research Association, Wielka Brytania;
 • American Society for Microbiology, USA;
 • European Teratology Society, Wielka Brytania;
 • World's Poultry Science Association, Holandia;
 • Academy of Sciences Leopoldina, Niemcy;
 • Royal Swedish Academy of Sciences, Szwecja;
 • International Dairy Federation, Belgia;
 • Society for Applied Microbiology, Wielka Brytania;
 • World Veterinary Poultry Association, Niemcy;
 • European Commission DG Research Committee for TSE, Belgia.
 • Med Vet Net Association, Francja
 • European Directorate for the Quality of Medicines, Francja

Presentation Institute -> Belong to international organization

Belong to international organization

THE NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE is member this organization:

 • Office International des Epizooties, France;
 • European Federation Veterinary Virusology, Belgium;
 • European Federation of Parasitology, Nederland;
 • American Institute of Ultrasound in Medicine, USA;
 • International Federation Apiculture Branch, Italy;
 • European Association of Fish Pathologists , Great Britain;
 • International Bee Research Association, Great Britain;
 • American Society for Microbiology, USA;
 • European Society for Teratology, Great Britain;
 • World Federation Poultry, Nederland;
 • Akademy Science Agroculture Leopoldina, Germany;
 • swedish Royal Akademy Science Agriculture and Forest, Sweden;
 • International Dairy Federation, Belgium;
 • Society for Applied Microbiology, Great Britain;
 • World Veterinary Poultry Association, Germany;
 • European Commission DG Research Committee for TSE, Belgium.
Error was: