O Nas
Dla Was

Prezentacja Instytutu -> Współpraca z organizacjami krajowymi

Informacje dotyczące współpracy z organizacjami krajowymi

Współpraca PIWet-PIB z instytutami i instytucjami rządowymi w kraju obejmuje między innymi takie jednostki, jak:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Inspekcja Weterynaryjna
 • Inspekcja Sanitarna
 • Urząd Marszałkowski w Lublinie
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach IUNG
 • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Balicach
 • Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
 • Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego . Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
 • Narodowy Instytut Leków w Warszawie
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 • Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu
 • Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Presentation Institute -> Cooperation with national unit

Info about cooperation with national unit

Cooperation NVRI with departments and government's departments in Poland :

 • Ministry Agricultural,
 • Main Veterinary Inspectorate,
 • voivodeship veterinary inspectorate,
 • Departments of veterinary hygienist,
 • Department breeding Sheeps and Goat of AR in Krakow,
 • Clinic Infection Department Veterinary Medic of AR in Lublin,
 • Department Epizootiology Department Veterinary Medic of Uniwersity of Warmińsko-Mazurskiego in Olsztyn,
 • Department of Molecular Wirusology of Uniwersity of Gdańsk,
 • Department Epizootiologii Department Veterinary Medic of AR in Wrocław,
 • Department Patofizjologii Department Veterinary Medic of SGGW in Warsaw,
 • Institute Chemist and Non-Organic Technology Technical university of Krakow,
 • Institute Biotechnology and Antibiotic in Warsaw,
 • National Hygienist Department in Warsaw.
Error was: