O Nas
Dla Was

Państwowy Instytut Weterynaryjny Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach został partnerem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, będącego koordynatorem Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewnia CDR.

Celem głównym SIR jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej CDR www.cdr.gov.pl/sir oraz na portalu Facebook: www.facebook.com/SiecSIR/

Error was: