O Nas
Dla Was

Badanie kleszcza

Badanie kleszcza

Kleszcz do badania musi być w całości.

Kleszcza należy umieścić na zwilżonym płatku kosmetycznym w szczelnym pojemniku lub woreczku, przechowywać w temperaturze pokojowej lub w lodówce.

Materiał do badania można dostarczyć osobiście, wysłać kurierem lub pocztą na adres:

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Centralny Punkt Przyjęć Próbek
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

z dopiskiem próbka do badań

Do próbki dołączyć wypełniony formularz (Umowa na wykonanie badań - świadczenie jednokrotne - Puławy) dostępny na stronie www.piwet.pulawy.pl w zakładce Dla Was->Badania Usługowe->Umowy na badania. W razie braku dostępu do Internetu, prosimy o dołączenie własnego pisma zawierającego: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy osoby zlecającej badanie a także rodzaj badania.

Dostępne są 4 rodzaje badań:

1. Badanie kleszcza w kierunku boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato) - cena 180 zł

2. Badanie kleszcza w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu (wirus TBEV) - cena 150 zł

3. Badanie kleszcza w kierunku boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato) + kleszczowe zapalenie mózgu (wirus TBEV) - cena 248 zł

4. Badanie kleszcza panel infekcji odkleszczowych:

  • boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato),
  • kleszczowego zapalenia opon mózgowych (wirus TBEV),
  • erlichiozy monocytarnej (Ehrlichia chaffeansis/Ehrlichia muris),
  • anaplazmozy granulocytarnej (Anaplasma phagocytophilum)
cena 330 zł

Wpłaty prosimy kierować na konto Instytutu: BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Puławach 35 2030 0045 111 0000000 531520 lub w kasie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

W tytule wpłaty należy podać kierunek badania oraz nazwisko i imię.

Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty przed przekazaniem próbki do badania (wraz z próbką należy dostarczyć potwierdzenie dokonania płatności lub potwierdzenie przelewu).

Error was: