O Nas
Dla Was

Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świńKONFERENCJA
"Bioasekuracja - podstawą ochrony przed afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków" - 2017-06-29


1. Zasady pobierania i przesyłania materiału do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. ASF

2. Wyniki badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń wykonywanych w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. ASF

3. Prezentacje multimedialne dotyczące afrykańskiego pomoru świń przygotowane przez Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF

4. Prace dotyczące afrykańskiego pomoru świń opublikowane przez pracowników Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. ASF

5. Informacje bieżące
6. Materiały informacyjno-szkoleniowe dla myśliwych i leśników

Error was: