O Nas
Dla Was

Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świńKONFERENCJA
"Bioasekuracja - podstawą ochrony przed afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków" - 2017-06-29


1. Zasady pobierania i przesyłania materiału do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. ASF

2. Wyniki badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń wykonywanych w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. ASF

3. Prezentacje multimedialne dotyczące afrykańskiego pomoru świń przygotowane przez Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF

4. Prace dotyczące afrykańskiego pomoru świń opublikowane przez pracowników Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. ASF

5. Informacje bieżące
6. Materiały informacyjno-szkoleniowe dla myśliwych i leśników

error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2019 - PIWet