O Nas
Dla Was

Studia doktoranckie->Regulamin

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DZIENNE STUDIA DOKTORANCKIE
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puł‚awy
  tel. (81)8893000, fax (81) 8862595, e-mail: ppolak@piwet.pulawy.pl


 


  1. Regulamin Studiów doktoranckich prowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach
  2. Regulamin otwierania przewodu doktorskiego dla uczestników studiów doktoranckich w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puł‚awach.
  3. Warunki i tryb rekrutacji
   

      Lista rankingowa kandydatów na dzienne stacjonarne studia doktoranckie [PDF]

 

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza
nabór na dzienne stacjonarne Studia Doktoranckie w roku 2017-2021


      Ogłoszenie [PDF]

Powołano komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018


      Ogłoszenie [PDF]
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2019 - PIWet