O Nas
Dla Was

PTNW o/Puławy

Ogłoszenia


 

Zwracam się do osób, członków PTNW naszego Oddziału, które w najbliższym czasie planują przejść na emeryturę, a nadal zainteresowane są aktywnym uczestnictwem w spotkaniach naukowych, które będą organizowane w PIWet-PIB. Istnieje możliwość informowania Państwa o naszych spotkaniach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dlatego też proszę wszystkie zainteresowane osoby o kontakt ze mną w tej sprawie lub o przesłanie swoich adresów email. Zostaną one umieszczone w bazie adresowej członków Towarzystwa.

Dziękuję i łączę pozdrowienia,
Artur Rzeżutka
tel +48 81 889 3036
e-mail arzez@piwet.pulawy.pl
 

Szanowni Państwo, Członkowie PTNW o/Puławy

W zawiązku z wprowadzeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczącego ochrony danych osobowych (zwane potocznie RODO) zwracam się z prośbą do wszystkich Członków PTNW o/Puławy o wypełnienie deklaracji wyrażenia zgody na przetwarzanie przez PTNW danych osobowych. Wypełnione i podpisane deklaracje proszę przesyłać na adres email (arzez@piwet.pulawy.pl). Deklaracje zostaną wysłane do ZG PTNW.

Formularz deklaracji.docx

z wyrazami szacunku,
Artur Rzeżutka
Przewodniczący PTNW o/Puławy
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2019 - PIWet