O Nas
Dla Was

Zamówienia publiczne->Przetargi

Przetargi

Uległ zmianie adres zamówień publicznych - aktualny to: wwww.piwet.pulawy.pl/zampub

 

 

2008.04.23

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/6333/667/08

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 05.05.2008 do godz. 10:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.04.23

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/6332/666/08

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 05.05.2008 do godz. 11:30

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.04.23

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/6348/669/08

Przedmiot zamówienia: dostawa klatek dla zwierząt laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 05.05.2008 do godz. 09:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.04.21

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 KWIETNIA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/5995/637/08

Przedmiot zamówienia: dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych oraz rękawic

Termin składania ofert: do 28.04.2008 do godz. 12:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.04.09

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 09 KWIETNIA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/5344/572/08

Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości

Termin składania ofert: do 16.04.2008 do godz. 12:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.04.06

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 06 KWIETNIA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/5149/537/08

Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów papierniczych i piśmiennych

Termin składania ofert: do 14.04.2008 do godz. 10:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.03.27

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 27 MARCA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/4078/452/08

Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 04.04.2008 do godz. 09:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.03.26

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 26 MARCA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/4619/489/08

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 03.04.2008 do godz. 11:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.03.26

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 26 MARCA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/4620/490/08

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 03.04.2008 do godz. 10:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.03.25

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 25 MARCA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/4077/451/08

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Miejsce i termin składania ofert: kancelaria PIWet-PIB; do 02.04.2008 do godz. 08:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.03.17

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 MARCA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/3533/417/08

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Miejsce i termin składania ofert: kancelaria PIWet-PIB; do 26.03.2008 do godz. 09:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.03.11

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 11 MARCA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/3873/433/08

Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów budowlanych oraz artykułów ślusarskich

Miejsce i termin składania ofert: kancelaria PIWet-PIB; do 20.03.2008 do godz. 10:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.03.07

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 06 MARCA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/3532/416/08

Przedmiot zamówienia: dostawa samochodu osobowego (kombi) - szt. 1 i samochodu osobowo-towarowego (bus) - szt. 1 z możliwością składania ofert częściowych CPV: 34.11.00.00-1

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

Termin wykonania zamówienia do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków - zgodnie z siwz.

Wadium - nie jest wymagane.

Kryterium oceny ofert: cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert: kancelaria PIWet-PIB; do 19.03.2008 do godz. 09:30

Termin związania oferta - 30 dni.


Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.02.29

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 MARCA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/3105/411/08

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, nośników danych oraz pozostałych akcesoriów z możliwością składania ofert częściowych

Termin składania ofert: do 21.03.2008 do godz. 10:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.02.29

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 29 LUTY 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/3247/394/08

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 07.03.2008 do godz. 11:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.02.29

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 29 LUTY 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/3246/393/08

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 07.03.2008 do godz. 10:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.02.06

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 02 LUTY 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/1946/283/08

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 15.02.2008 do godz. 10:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.02.06

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 02 LUTY 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/1945/282/08

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 15.02.2008 do godz. 11:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.01.30

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 STYCZNIA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/1500/214/08

Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów elektrycznych, budowlanych, stolarskich, hydraulicznych, narzędzi oraz artykułów ślusarskich

Termin składania ofert: do 11.02.2008 do godz. 10:30

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.01.22

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/514/105/08

Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 29.01.2008 do godz. 09:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.01.21

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 STYCZNIA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 211 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/860/170/08

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 30.01.2008 do godz. 13:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.01.16

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 16 STYCZNIA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 211 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/492/98/08

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 24.01.2008 do godz. 09:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.01.16

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 16 STYCZNIA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 211 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/661/138/08

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 24.01.2008 do godz. 10:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.01.04

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 4 STYCZNIA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 211 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/065/21/08

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 14.01.2008 do godz. 10:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.01.03

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 STYCZNIA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 211 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/042/20/08

Przedmiot zamówienia: dostawa szkła laboratoryjnego

Termin składania ofert: do 11.01.2008 do godz. 13:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2008.01.02

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 2 STYCZNIA 2008
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 211 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/021/16/08

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 10.01.2008 do godz. 11:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

2007.11.19

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 LISTOPAD 2007
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej powyżej 211 000 EURO

 

Nr sprawy: DG-2501/17496/799/07

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 27.12.2007 do godz. 13:00

 

Pliki do pobrania:

 

 

Error was: