O Nas
Dla Was

Projekty UE Zakończone

Projekty zakończone
I. QUALITYMEAT

Tytuł: Przegląd badań w krajach stowarzyszonych w zakresie monitoringu i wspierania produkcji dobrego
              jakościowo mięsa - kompletny łańcuch żywnościowy od wytwórcy do konsumenta mięsa               drobiowego i wieprzowego.

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. Z. Pejsak

II. VIROBATHE

Tytuł: Metody koncentracji i wykrywania adenowirusów i nowowirusów w europejskich wodach
              rekreacyjnych w związku z uaktualnieniem dyrektywy 76/160/EEC.

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. B. Mizak

III. PCVD

Tytuł: Diagnostyka i zwalczanie PCVD w celu polepszenia jakości i bezpieczeństwa żywności
              w nowych krajach członkowskich i krajach kandydujących do członkowstwa w Unii Europejskiej

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. T. Stadejek
 
IV.PEN

Tytuł: Międzynarodowa sieć do spraw patogennych Escherichia coli              

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. J. Osek
 
V. INN-FLU

Tytuł: Wpływ białek wirusa grypy ptaków na wrodzoną odpowiedź immunologiczną u ptaków              

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. Z. Minta
 
VI. NEW-FLUBIRD

Tytuł: Sieć wczesnego ostrzegania przed wirusami grypy ptaków u ptaków migrujących w Europie              

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. Z. Minta

VII. FLU-LAB-NET

Tytuł: Wzmocnienie globalnej sieci współpracy w zakresie grypy ptaków

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. Z. Minta

VIII. VITAL

Tytuł: Monitoring i nadzór nad żywnością oraz etapami jej produkcji pod kątem występowania wirusów
              patogennych dla człowieka              

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Dr A. Rzeżutka              

IX. EPIZONE

Tytuł: Sieć doskonałości dla diagnostyki i kontroli chorób epizootycznych              

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. Z. Pejsak

X. ProSafeBeef

Tytuł: Poprawa jakości i bezpieczeństwa dla konsumenta wołowiny i produktów wołowych w produkcji
               i przetwórstwie              

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. J. Osek

XI. ESNIP 3

Tytuł: Europejska sieć nadzoru nad grypą świń              

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel
 
XII. PORRSCON

Tytuł: Opracowanie nowych narzędzi i metod zwalczania zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS)
               w Europie i Azji

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Dr Katarzyna Podgórska
 
XIII. FLUPIG

Tytuł: Patogeneza i transmisja wirusów grypy u świń              

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel
 
XIV. CAMCON

Tytuł: Zwalczanie Campylobacter - nowe metody w pierwotnej produkcji drobiowej              

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. J. Osek
 
XV. MICRORISK

Tytuł: Współpraca naukowa w ocenie zagrożeń mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym.              

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Dr hab. Kinga Wieczorek, profesor nadzwyczajny
 
XVI. ASKLEPIOS

Tytuł: Zaawansowane badania nad patogenezą zapalenia mózgowia wywołanego zakażeniem
               Lyssavirusem zmierzające do wydłużenia przeżywalności.

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. dr hab. Jan Franciszek Żmudziński
  Error was: