O Nas
Dla Was

Projekty UE Aktualne

PROJEKTY VII PROGRAMU RAMOWEGO UE

I. ASKLEPIOS

Tytuł: Zaawansowane badania nad patogenezą zapalenia mózgowia wywołanego zakażeniem
               Lyssavirusem zmierzające do wydłużenia przeżywalności.

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. dr hab. Jan Franciszek Żmudziński
 
II. EFFORT

Tytuł: Ekologia i transmisja oporności bakterii na substancje antybakteryjne wzdłuż łańcucha
               pokarmowego.

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Dr Dariusz Wasyl
 
III. FOODINTEGRITY

Tytuł: Integralność żywności: Zapewnienie integralności europejskiego łańcucha żywnościowego.

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - Prof. dr hab. J. Osek
 

Projekty Horyzont 2020

I. Vet-Twin

Tytuł: Podniesienie pozycji naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie badań dotyczących zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności              

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - dr hab. M. Polak, prof. nadzw.
 

Inne projekty UE

I. EMERGE

Tytuł: Efektywna odpowiedź na bardzo niebezpieczne i pojawiające się patogeny na poziomie UE              

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - dr W. Iwaniak
 
II. ENGAGE

Tytuł: Zastosowanie Sekwencjonowania Następnej Generacji (NGS) do analiz genomowych w Europie              

Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB - dr hab. D. Wasyl, prof. nadzw.
               

error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2017 - PIWet