O Nas
Dla Was

UMOWA NA ŚWIADCZENIA WIELOKROTNE:

pobierz formularz

 
 • Umowa na świadczenia wielokrotne jest to umowa na badania wykonywane wielokrotnie, planowane badania rutynowe wg uzgodnień z klientem na określony rodzaj i liczbę planowanych badań (np. monitoring). Umowy te zawierane są przez Dyrektora lub osoby mające pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania PIWet-PIB.
  • Klienci zainteresowani zawarciem z Instytutem "Umowy - zlecenia wykonania badań" (na świadczenia wielokrotne) powinni przesłać na podany poniżej adres:
  1. pismo przewodnie określające:
   1. rodzaj badań,
   2. proponowany okres trwania umowy.
  2. niezbędne dane firmy/osoby fizycznej:
   1. odpis KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
   2. NIP/KRS,
   3. e-mail/fax
   4. REGON,
 • Formularz umowy znajduje się w lewym górnym rogu.
 • Jeżeli, wypełniając formularz umowy, nie wskażą Państwo metody badawczej, która ma być zastosowana, laboratorium wybierze metodę odpowiednia do kierunku badania. Badania zostaną wykonane metodami akredytowanymi lub spoza zakresu akredytacji dostępnymi na stronie www.piwet.pulawy.pl odpowiednio w zakładce "System zarządzania - Akredytacja" oraz "Badania usługowe - Cennik". Zamawiający zostanie poinformowany o wybranej metodzie.
 • Ewentualne zmiany do umowy mogą być wprowadzone w drodze negocjacji poprzedzających jej zawarcie.
 • Jesteśmy przekonani, że ostateczna treść umowy spełni Państwa potrzeby i oczekiwania.
 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących zawierania umów wielokrotnych udziela:

 

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
ZAKŁAD PLANOWANIA I UPOWSZECHNIANIA BADAŃ
Aleja Partyzantów 57, 24-100 Puławy


mgr Edyta Wójcicka
e-mail: edyta.wojcicka@piwet.pulawy.pl
Tel. (81) 889 30 00 wewnętrzny 3258
Fax (81) 886 25 95

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2021 - PIWet