O Nas
Dla Was

UMOWA NA ŚWIADCZENIE JEDNOKROTNE:

pobierz formularz

 
 • Umowa na świadczenie jednokrotne zawierana jest z klientem lub jego przedstawicielem przez Dyrektora PIWet-PIB, kierownika Centralnego Punktu Przyjęć Próbek (zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem) lub przez innych pełnomocników Dyrektora.
 • Aby prawidłowo uzupełnić umowę, powinni Państwo: pobrać formularz, zapoznać się z jego treścią, a następnie uzupełnić go wpisując:
  1. imię i nazwisko (osoby fizyczne) lub nazwę (jednostki organizacyjnej),
  2. adres,
  3. NIP/PESEL,
  4. e-mail/fax,
  5. jeżeli to konieczne - imię i nazwisko osoby reprezentującej,
  6. badany obiekt oraz kierunek badania (§1 ust. 1 umowy),
  7. metodę badawczą (§1 ust. 2 umowy).
 • Wybierając metodę badawczą powinni Państwo kierować się obowiązującym zestawieniem cen za badania wykonywane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym, które jest zamieszczone na niniejszej stronie w zakładce CENNIK.
 • Jeżeli, wypełniając formularz umowy, nie wskażą Państwo metody badawczej, która ma być zastosowana, (§ 1 ust. 2 umowy), laboratorium wybierze metodę odpowiednia do kierunku badania. Badania zostaną wykonane metodami akredytowanymi lub spoza zakresu akredytacji dostępnymi na stronie www.piwet.pulawy.pl odpowiednio w zakładce "System zarządzania - Akredytacja" oraz "Badania usługowe - Cennik". Zamawiający zostanie poinformowany o wybranej metodzie.
 • Po wypełnieniu umowy należy ją podpisać i dostarczyć wraz z obiektem do badań do Centralnego Punktu Przyjęć Próbek (CPP) naszego Instytutu.

 

 • BARDZO WAŻNE:
  1. Brak prawidłowo wypełnionej umowy daje podstawę do odmowy przyjęcia próbek do badań, a jakiekolwiek załączone pisma przewodnie nie mają mocy zlecenia na wykonanie badań przez PIWet-PIB.
  2. Zlecenie na wykonanie badań usługowych płatnika innego niż zleceniodawca winno zawierać zobowiązanie pokrycia kosztów badania podpisane prze płatnika pod rygorem nie przyjęcia zlecenia.
  3. Od 1 stycznia 2006 r. nie obowiązuje zwolnienie z VAT przewidziane w pkt. 5 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), a obejmujące usługi naukowo-badawcze. Oznacza to, że usługi naukowo-badawcze w PIWet-PIB podlegają 23% VAT.
 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących zawierania umów jednokrotnych udziela:

 

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
CENTRALNY PUNKT PRZYJĘĆ PRÓBEK
Aleja Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel. 81 889 3357
Tel. 81 889 3358
Fax 81 889 3354

Powrót
Error was: