O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

35. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF [2017-09-06 09:10:58]

05 września br. prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w 35. posiedzeniu  Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, któremu przewodniczył Pan Minister Krzysztof Jurgiel. Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji epizootycznej odnośnie ASF w kraju oraz podjętym i planowanym działaniom zmierzającym do ograniczenia skutków występowania tej choroby.

Podczas posiedzenia poinformowano, iż w lipcu i sierpniu prowadzone były na terenach zagrożonych ASF akcje poszukiwania padłych dzików. W akcjach tych uczestniczyły służby weterynaryjne oraz leśne,  a także żołnierze Wojska Polskiego. Prowadzone są także kontrole gospodarstw, których posiadacze złożyli oświadczenia o rezygnacji z chowu świń.

Ponadto, Dyrektor PIWet-PIB przedstawił prezentację dotyczącą ogólnych informacji na temat możliwości wdrożenia na terytorium Polski zasady kompertmentalizacji, która może być  wprowadzona celem ochrony rodzimych stad trzody chlewnej.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet