O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Delegacja PIWet – PIB w National Agriculture and Food Research Organization (NARO) w Japonii [2017-09-04 09:23:23]

W dniach 29 – 31 sierpnia br. delegacja PIWet – PIB w składzie: dyrektor Krzysztof Niemczuk, prof. Jacek Kuźmak, prof. Paweł Polak i prof. Grzegorz Woźniakowski przebywali w Japonii, na zaproszenie Prezydenta NARO, dr. Tokio Imbe.

Wizyta w Japonii jest kontynuacją naukowej współpracy międzynarodowej PIWet-PIB z czołowymi, azjatyckimi ośrodkami, której celem jest wzajemna wymiana doświadczeń związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt o potencjale zoonotycznym (grypa ptaków H5N8) czy ekonomicznym (afrykański pomór świń - ASF), jak również w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Exotic Disease Research Station, zlokalizowanej w miejscowości Kodaira. Centrum Badań nad Chorobami Egzotycznymi dysponuje bardzo zbliżonymi do PIWet-PIB w Puławach warunkami do wykonywania badań w warunkach klasy bezpieczeństwa biologicznego BSL 3 i 3+. Prowadzone są tam prace nad wirusami pryszczycy, księgosuszu oraz planowane jest podjęciem badań nad wirusem ASF. Ten ostatni aspekt był motywem przewodnim spotkania. Następnie delegacja polska gościła w centrali NARO, gdzie spotkała się z Prezydentem tej organizacji Panem dr. Tokio Imbe. Podczas spotkania obie strony przedstawiły zakres kompetencji, badań i obszaru ich działań. Pan Prezydent Imbe podkreślił wysokie kompetencje Instytutu, jako czołowego ośrodka naukowego w UE,  wskazując jednocześnie na konieczność podpisania w najbliższym możliwym czasie Memorandum określającego ramy współpracy naukowej pomiędzy dwoma ośrodkami. Dyrektor Niemczuk wyraził podziękowanie za docenienie kompetencji kierowanej przez niego jednostki, wyraził jednocześnie pogląd, że PIWet-PIB z dużym przekonaniem podpisze Memorandum z tak istotnym i rozpoznawalnym partnerem azjatyckim.

Ostatniego dnia pobytu w Japonii odbyło się seminarium naukowe w Państwowym Instytucie Zdrowia Zwierząt (National Institute of Animal Health, NIAH) z siedzibą w Tsukubie. Gospodarzem spotkania był dyrektor NIAH, Pan dr Kenichi Sakamoto wraz z liczną grupą pracowników naukowych. Podczas seminarium pracownicy naukowi z obydwu ośrodków przedstawili prezentacje i przeprowadzili dyskusję w zakresie aktywności naukowych, które będą w przyszłości podstawą współpracy, tj. w zakresie m.in. grypy ptaków, afrykańskiego pomoru świń, BSE, białaczki bydła czy innych chorób wirusowych bydła, trzody chlewnej i drobiu.

Równoległym bardzo istotnym wątkiem rozmów natury administracyjnej i epidemiologicznej była sprawa związana z możliwością importu przez Japonię wieprzowiny pochodzącej z Polski. Władze japońskie wprowadziły tymczasowe zawieszenie importu mięsa wieprzowego z Polski Japonia w lutym 2014r. Temu właśnie zagadnieniu poświęcone było, nieplanowane wcześniej, spotkanie z dyrektorem Biura Zdrowia Zwierząt, Ministerstwa Rolnictwa Japonii, Głównym Lekarzem Weterynarii Panem dr. Norio Kumagai i Jego współpracownikami. Spotkanie odbyło się w obecności przedstawiciela ambasady RP w Tokio Pana Tomasza Jamroza a dotyczyło m.in. oceny aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie ASF oraz, o co wnioskowali Japończycy, dostarczenia stronie japońskiej kolejnych odpowiedzi na ich oczekiwania, które zostaną sprecyzowane podczas planowanych telekonferencji. Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze bowiem dr Kumagai stwierdził, że łączą go z dyrektorem Krzysztofem Niemczukiem silne więzy koleżeńskie wynikające z dotychczasowych kontaktów. Ponadto Pan dr Kumagai wyraził oczekiwanie odwiedzenia Polski, podczas Jego roboczej wizyty. Dyrektor Niemczuk, powiedział, że w imieniu dr. Pawła Niemczuka wstępnie zaprasza GLW Japonii do Polski, a szczegóły zostaną z pewnością niebawem ustalone przez zainteresowane strony. Strona polska podkreśliła po raz kolejny, że pomimo zwiększonej liczby ognisk u świń w ostatnim czasie, wdrożony w Polsce system zwalczania ASF jest skuteczny, a wieprzowina pochodząca spoza stref administracyjnych, o czym rozmawiano, jest bezpieczna dla konsumentów i nie stanowi zagrożenia dla rodzimej produkcji trzody chlewnej w Japonii.

Chciałbym bardzo podziękować moim P.T. Kolegom: Jackowi Kuźmakowi, Pawłowi Polakowi i Grzegorzowi Woźniakowskiemu za bardzo merytoryczne przygotowanie wizyty, wygłoszone prezentacje i udział w dyskusji.

Krzysztof Niemczuk

errr
Spotkanie z Prezydentem National Agriculture and Food Research Organization (NARO) Panem dr. Tokio Imbe

 

errr

 

errr
Spotkanie z Głównym Lekarzem Weterynarii Japonii Panem Norio Kumagai

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet