O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

34. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń [2017-08-29 11:41:43]

28 sierpnia br. prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w 34. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkaniu przewodniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel. Spotkanie było poświęcone ocenie aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń w kraju, w tym działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną, stan prac legislacyjnych odnośnie ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz bioasekuracji. Podczas posiedzenia omówiono również działania dotyczące zmniejszania skutków ekonomicznych występowania ASF w kraju.


Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet