O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkania w sprawie zwalczania ASF [2017-08-21 09:10:57]

16 sierpnia br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w posiedzeniu zespołu doradczego do spraw zapobiegania oraz zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubelskiego. Spotkaniu przewodniczył Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk. Tematyka posiedzenia dotyczyła aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie ASF, w tym bioasekuracji i zwalczania choroby w regionie.

Podczas spotkania podkreślono, iż gwarantem efektywnego funkcjonowania systemu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby jest prowadzenie szeroko zakrojonych działań z uwzględnieniem takich form jak szkolenia, konferencje czy narady, jak również prowadzenie kampanii informacyjnej wśród rolników poprzez kolportaż ulotek informujących o zagrożeniu oraz zasadach przeprowadzania poprawnej bioasekuracji w gospodarstwach.

Ponadto, Dyrektor Instytutu uczestniczył w 10. posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF), które odbyło się 17 sierpnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania, które otworzył Pan Minister Krzysztof Jurgiel, omówiono aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą występowania ASF w kraju i państwach ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie, Białorusi i w Czechach. Zostały przedstawione również działania legislacyjne podjęte w związku z ASF, a także stan redukcji populacji dzików.

Podczas posiedzenia Zespołu przedstawiciele Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Energii, Ministra Obrony Narodowej, Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego przedstawiali informacje dotyczące stanu realizacji Rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzowego.

Podczas obydwu spotkań dyrektor Krzysztof Niemczuk przedstawił prezentację dotyczącą aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie ASF w państwach graniczących z Polską oraz w Rumunii.

Źródło:
http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/spotkanie-w-sprawie-zwalczania-asf
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Posiedzenie-Miedzyresortowego-Zespolu-do-spraw-ASF

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet