O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

33. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. [2017-08-10 06:41:10]

8 sierpnia br. odbyło się 33. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Obrady prowadziła przewodnicząca grupy zadaniowej ds. ASF, podsekretarz stanu Pani Ewa Lech.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. sekretarz stanu Jacek Bogucki, podsekretarz stanu Rafał Romanowski oraz Główny Lekarz Weterynarii dr Paweł Niemczuk i Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. Krzysztof Niemczuk.

Podczas posiedzenia Grupy Zadaniowej przedstawiono dwie prezentacje. Pierwszą z nich dotyczącą aktualnej sytuacji epizootycznej w Polsce zaprezentował Główny Lekarz Weterynarii a drugą związaną  z sytuacją w zakresie ASF w krajach sąsiadujących z Polską oraz państwach naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie, w Czechach i w Rumunii, zaprezentował Dyrektor PIWet PIB w Puławach.

Omówione zostały propozycje zagadnień na kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. ASF, które odbędzie się w przyszłym tygodniu.Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność kontynuowania akcji informacyjnych wśród rolników na terenach objętych ograniczeniami. Agencja Rynku Rolnego wysłała do rolników w 58 gminach znajdujących się na terenach z ograniczeniami 15 tysięcy imiennych ulotek o zasadach bioasekuracji. Do rolników trafią też specjalnie przygotowane broszury dotyczące ASF.


errr

Opracowanie własne z wykorzystaniem materiałów i zdj. zamieszczonych na stronie www.minrol.gov.pl

Ponadto prof. Krzysztof Niemczuk wraz z Panem Ministrem Jackiem Boguckim i Głównym Lekarzem Weterynarii dr. Pawłem Niemczukiem w godzinach popołudniowych wzięli udział w spotkaniu w Leśnej Podlaskiej. Spotkanie poświęcone było omówieniu szczegółowych zasad zwalczania ASF w tym zasad dotyczących wypłat rekompensat i odszkodowań. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy i hodowcy trzody chlewnej z tego regionu.

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet