O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta ws. ASF na Ukrainie [2017-08-23 10:26:25]

Z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela na Ukrainie, we Lwowie, w dniach 2-3 sierpnia br., przebywała polska delegacja pod przewodnictwem Pani Minister Ewy Lech, w skład której wchodzili również: dr Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii oraz prof. Krzysztof Niemczuk – dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Celem spotkań była wzajemna i co bardzo ważne wiarygodna, oparta na stanie faktycznym,  wymiana informacji odnośnie sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nadgranicznego. Ukraina staje się drugim po Białorusi państwem, z obszaru którego wirus ASF może skutecznie przedostać się na terytorium Polski. Dlatego, tak ważne jest aby strona polska posiadała pełną świadomość, co dzieje się po ukraińskiej stronie granicy, tak aby wdrożyć na czas adekwatne i skuteczne działania epidemiologiczne i te natury administracyjnej. W tym aspekcie kluczowe dla Polski stają się ukraińskie administracyjne obwody, graniczące z naszymi województwami: lubelskim i podkarpackim, tj. wołyński, lwowski i zakarpacki. Obwód zakarpacki stał się prawdopodobnie zarzewiem powstania już dwóch ognisk ASF u trzody chlewnej w Rumunii, na pograniczu ukraińsko rumuńskim.

Strona polska zaproponowała przeprowadzenie wizyt studyjnych dla ukraińskich pracowników administracyjnych i laboratoryjnych, które realizowane będą w MINROL, GIW a także w PIWet-PIB w Puławach. Celem tych działań będzie przekazanie ukraińskim specjalistom najważniejszych informacji dotyczących wdrożonych zasad postępowania administracyjnego i laboratoryjnego, które z jednej strony są niezbędne do skutecznego ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa ASF na terytorium państwa, gdzie ASF występuje a z drugiej strony są zgodne z wymaganiami unijnymi w tym zakresie.

Dodatkowo rozmowy dotyczyły sytuacji międzynarodowej w zakresie ASF ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Czeskiej oraz Rumunii, kolejnych państw UE na terytorium których ASF stwierdzono w ostatnim czasie zarówno u dzików (Czechy) jak i u trzody chlewnej (Rumunia).

Delegacji ukraińskiej przewodniczył Pan Minister Volodymyr Lapa – szef Ukraińskiej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów a w jej skład wchodzili również vice gubernator obwodu lwowskiego Pan Rostysław Zamłynsky jak również zakarpackiego – Pan Wiktor Mikulin a także  pracownicy ukraińskiej Inspekcji, tj. lekarze weterynarii z obwodów przygranicznych i pracownicy administracyjni odpowiedzialni za zwalczanie ASF na Ukrainie.

Bardzo dziękuję mojemu Koledze Profesorowi Igorowi Kociumbasowi z Państwowego Naukowo - Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie za organizację spotkania.

Krzysztof Niemczuk

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet