O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Współpraca naukowa z Instytutem Zootechniki-Państwowym Instytutem Badawczym w Balicach [2017-06-26 11:38:04]

20 czerwca 2017 r. w siedzibie Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli PIWet-PIB z pracownikami naukowymi Instytutu Zootechniki-PIB dotyczące określenia tematyki współpracy naukowej i możliwości aplikowania o finansowanie przyszłych badań w ramach projektów krajowych.

Nasz Instytut reprezentowali: prof. Dariusz Bednarek z Zakładu Chorób Bydła i Owiec, prof. Andrzej Posyniak oraz dr hab. Barbara Woźniak prof. nadzw. z Zakładu Farmakologii i Toksykologii, prof. Krzysztof Kwiatek oraz dr Zbigniew Sieradzki z Zakładu Higieny Pasz oraz prof. Jerzy Rola i dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. z Zakładu Wirusologii. Wypracowane wstępnie tematy badawcze dotyczą: nowych innowacyjnych dodatków paszowych i ich wpływu na zdrowotność cieląt, transmisji alkaloidów pirolizydynowych z pasz do tkanek zwierzęcych i żywności pochodzenia zwierzęcego, wpływu długotrwałego żywienia zwierząt paszami GMO na wybrane parametry zdrowia i strukturę tkanek na poziomie komórkowym, profilu metabolicznego steroidów endogennych w moczu zwierząt rzeźnych po podaniu steroidów w formie estrów, badań genetycznych oraz wirusologicznych hucułów i konika polskiego, badań nad zmiennością genetyczną wirusów bydlęcych z wykorzystaniem techniki NGS oraz polimorfizmu białka prionowego jeleniowatych w Polsce oraz wrażliwości genetycznej tych zwierząt na przewlekłą chorobę wyniszczającą (CWD).

Po zakończeniu rozmów, prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, kierownik Działu Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, zorganizował zwiedzanie laboratoriów oraz oddziału Instytutu w Aleksandrowicach. Kolejne spotkanie przedstawicieli obydwu Instytutów zaplanowano jesienią br. w Puławach.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet