O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. ASF i HPAI [2017-06-14 10:18:06]

13 czerwca br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie odbyło się z udziałem Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, Pana Ministra Jacka Boguckiego oraz Pani Minister Ewy Lech. Podczas posiedzenia omówiono m.in. sytuację związaną z pojawieniem się kolejnym dwóch ognisk ASF w strefie niebieskiej. Jako dwie główne przyczyny wskazano brak redukcji dzików na tym terenie i brak stosowania zasad bioasekuracji (źródło: http://www.minrol.gov.pl).

Kolejnym spotkaniem w tym dniu było posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 na terytorium Polski. Tematem spotkania była aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie HPAI w Polsce oraz w Europie, przedstawienie metod i sposobów zagospodarowania ściólki/obornika powstałego w trakcie hodowli drobiu, jak również informacja nt. zmian w zasadach wypłaty odszkodowań za ubijane z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych.

Następnie, 14 czerwca prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w V posiedzeniu Grupy Roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików. Tematyka spotkania obejmowała informację nt. aktualnej sytuacji epizootycznej oraz realizacji odstrzału sanitarnego, dyskusję nad postulatem dot. zniesienia okresu ochronnego na lochy, określenie poziomu zagęszczenia dzika umożliwiającego zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się ASF, a także opracowanie propozycji rozwiązań wpływających na ograniczenie wzrostu pogłowia dzików oraz ułatwienia wykonywania polowań w kontekście prowadzenia gospodarki rolnej.

Źródło zdjęcia: http://www.minrol.gov.pl

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet