O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Instytucie [2017-05-23 11:39:25]

19 maja br. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przebywali w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Dyrektor Krzysztof Niemczuk miał zaszczyt gościć następujące osoby:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu

Jarosław Danowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju

Ryszard Jastrząb, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Stanisław Derehajło, Gabinet Polityczny Premiera Gowina

Monika Rzepecka, Departament Nauki

Zbigniew Wojciechowski, Departament Innowacji i Rozwoju

Z ramienia PIWet-PIB w spotkaniu uczestniczyli: dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw., Dyrektor PIWet-PIB, dr hab. Mirosław Polak prof. nadzw., Sekretarz Naukowy, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Kierownik Zakładu Chorób Świń, dr hab. Krzysztof Szulowski prof. nadzw., Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Poseł na Sejm VIII kadencji oraz mgr Agnieszka Nawrocka, pracownik Zakładu Farmakologii i Toksykologii, przedstawiciel Związków Zawodowych PIWet-PIB. Gospodarzem spotkania był Pan Minister Ryszard Zarudzki.

Na wstępie Pan Minister Ryszard Zarudzki podkreślił wagę spotkania, zwłaszcza w kontekście projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym i zagrożeń z niego wypływających a związanych z dalszym finansowaniem instytutów badawczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie utrzymania ich potencjału badawczego, czyli tzw. działalności statutowej.

Następnie, Dyrektor Krzysztof Niemczuk omówił na podstawie prezentacji pt. „Rola i zadania PIWet-PIB w ochronie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”, przedmiot działalności Instytutu w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia publicznego, włączając w soją wypowiedź działalność referencyjną Instytutu a także działalność w ramach Programu Wieloletniego, działalność statutową oraz usługową. Dyrektor Niemczuk zaprezentował również aktywność PIWet-PIB w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), podkreślając przy tym, że  PIWet-PIB jest jedynym spośród 114 instytutów badawczych, który posiada status KNOW. Ponadto, w ramach prezentacji została omówiona zagraniczna współpraca naukowa, w tym sukcesy Instytutu w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, tj. zagranicznych i krajowych, w ramach projektów badawczych, tj. 7 program ramowy UE (FP7), HORYZONT 2020, NCBiR i NCN. Profesor Niemczuk przedstawił również zaangażowanie PIWet-PIB w ochronę zdrowia publicznego, przedstawiając konkretne przykłady tj. BSE, grypa ptaków, dioksyny w mięsie, E. coli, zanieczyszczenie mięsa koniną (gatunkowość mięsa), obecność antybiotyków
w żywności, ASF czy obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach wędzonych. Dyrektor Instytutu podkreślił, że potencjał naukowy PIWet-PIB jest olbrzymi a działalność Instytutu ma wprost proporcjonalny wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju, realizowane poprzez tworzenie zasad funkcjonowania i bezpośredni nadzór nad urzędowym systemem bezpieczeństwa żywności. Dyrektor Niemczuk dodał, że system ten w aspekcie merytorycznym opiera się prawie wyłącznie na działaniach PIWet-PIB, szczególnie w zakresie eksportu polskiej, zdrowej żywności na wspólnotowy rynek UE oraz państw trzecich. Jest to możliwe dzięki realizacji w PIWet-PIB programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”. Wyniki z tego programu poprzez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Weterynarii są przesyłane do Komisji Europejskiej.

Następnie Pan Minister Zarudzki zauważył, że prezentacja prof. Niemczuka odnosząca się do całokształtu działalności Instytutu, została przygotowana w taki sposób, który pokazuje, że 
u podstaw kompetencji Instytutu leży finansowanie utrzymania potencjału badawczego, czyli finansowania działalności statutowej PIWet-PIB. To wg Pana Ministra pokazuje, jak dużym błędem byłoby zatrzymanie finansowania takiej działalności i jakie wtórne szkody dla gospodarki naszego kraju mogą przynieść takie decyzje. W odpowiedzi Dyrektor Niemczuk podkreślił istotność finansowania działalności statutowej nie tylko dla PIWet-PIB, ale wszystkich instytutów badawczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwrócił się również do przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o możliwość dalszego finansowania działalności statutowej Instytutu na obecnym poziomie.

Prezentacjom przedstawionym przez dyrekcję Instytutu towarzyszyła dyskusja nt. ww projektu, a także istoty i wagi utrzymania finansowania działalności statutowej nie tylko dla PIWet-PIB, ale wszystkich instytutów badawczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet