O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta w Chinach [2017-05-16 12:52:53]

W dniach 12-13 maja br. z wizytą w Pekinie przebywał Sekretarz Stanu, Pan Minister Jacek Bogucki, będący w składzie oficjalnej delegacji Prezes Rady Ministrów RP, Pani Beaty Szydło, do Chińskiej Republiki Ludowej.

Z kolei w składzie delegacji Pana Ministra Boguckiego podczas tej wizyty, obok m.in. Głównego Lekarza Weterynarii dr. Pawła Niemczuka i dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Magdaleny Józefeckiej, znalazł się dyrektor PIWet-PIB w Puławach – prof. Krzysztof Niemczuk.

Pan Minister Jacek Bogucki spotkał się m.in. z wiceministrem Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny ChRL (AQSIQ) Li Yuanping, celem omówienia tematyki bezpieczeństwa żywności i dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. Spotkanie stanowiło podsumowanie, przeprowadzonych wcześniej w tym dniu, rozmów technicznych nt. stanu prac nad polskimi wnioskami o otworzenie rynku ChRL/wznowienie importu z Polski wybranych towarów, prowadzonych pod przewodnictwem Głównego Lekarza Weterynarii dr. Pawła Niemczuka.

W trakcie wizyty odbyło się ponadto VII posiedzenie Stałej Polsko-Chińskiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Rozmowy dotyczyły aktualnych aspektów polsko-chińskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz perspektyw rozwoju relacji, w tym w zakresie wymiany handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dyskutowano także kwestie współpracy ekspercko-naukowej, realizowanej w ramach porozumienia między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministerstwem Rolnictwa ChRL o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej, podpisanego w 2015 roku. Wiceminister Bogucki wyraził zadowolenie z postępów realizacji wspólnych projektów. Wskazał także potrzebę osiągnięcia efektów handlowych podejmowanych działań i dalszą intensyfikację kontaktów, zarówno na szczeblu administracyjnym, jak i eksperckim. Wiodącym Instytutem wykazującym istotną aktywność w tym obszarze jest PIWet-PIB w Puławach. Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk omówił dotychczasowe i planowane projekty naukowe, które realizuje kierowana przez niego jednostka, zwracając szczególną uwagę na stworzenie wspólnego laboratorium z urzędowym chińskim instytutem zlokalizowanym w Lanzhou.

Opracowanie własne oraz na podstawie danych zawartych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wizyta-sekretarza-stanu-Jacka-Boguckiego-w-Chinach

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet