O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie naukowe PTNW [2017-05-04 06:52:19]

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zakładu Farmakologii i Toksykologii przebywał Pan dr Michael Sulyok z Zakładu Agrobiotechnologii (IFA) w Tulln, Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych (BOKU) w Wiedniu, Austria, który w ramach spotkań naukowych organizowanych przez PTNW o/Puławy zaprezentował wykład pt. "Performance and limitations of an HPLC-MS/MS method covering > 1000 analytes deriving from various contaminant classes”. W swojej prezentacji Pan dr Sulyok przedstawił informacje dotyczące zastosowania techniki chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas w badaniach nad obecnością różnych klas zanieczyszczeń w żywności i paszach (mykotoksyny, pestycydy, leki weterynaryjne, barwniki, dodatki paszowe, toksyny bakteryjne i roślinne). Szczególną uwagę zwrócił na aspekt metodyczny związany ze sposobem przygotowania próbki do badań, a następnie potrzebą walidacji metody bez względu na obszar jej zastosowania. Możliwości diagnostyczne metody zostały omówione na szeregu przykładach.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet