O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Seminarium pt. ,,Nauka Doradztwu Rolniczemu" [2017-04-13 06:51:45]

W dniach 05-06 kwietnia br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się dwudniowe seminarium pt. ,,Nauka Doradztwu Rolniczemu”. Seminarium odbyło się w związku z realizacją przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi cyklu wizyt doradców rolniczych w instytutach badawczych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem spotkania było zapoznanie pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego z wynikami prac badawczych Instytutu, które można wykorzystać w praktyce poprzez ich wdrożenie lub upowszechnienie. Program seminarium obejmował prezentację wyników badań naukowych, nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz prezentację zasobów naukowo – dydaktycznych Instytutu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz PIWet-PIB.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet