O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta ministra rolnictwa, rozwoju wsi i rybołówstwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Pana Abdesselam Chelghoum w PIWet-PIB [2017-03-17 15:02:11]

16 marca 2017 r. dyrektor Krzysztof Niemczuk spotkał się z ministrem rolnictwa, rozwoju wsi
i rybołówstwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Abdesselam Chelghoum. Algierska delegacja przebywa w Polsce w dniach 16-17 marca 2017 z oficjalną wizytą na zaproszenie polskiego ministra rolnictwa. Delegację polską reprezentowała Pani Minister Ewa Lech a pracowników PIWet-PIB również Pan Profesor Paweł Polak i Jerzy Rola.
Spotkanie w Instytucie poświęcone było przede wszystkim kwestiom polsko-algierskiej współpracy
w obszarze bezpieczeństwa żywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego. Profesor Krzysztof Niemczuk omówił rolę i zadania PIWet-PIB w systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem badań wykonywanych na rzecz ministerstwa rolnictwa
i rozwoju wsi oraz głównego inspektoratu weterynarii i ich znaczenia dla możliwości eksportu polskiej, bezpiecznej i zdrowej żywności na rynek Wspólnotowy i państw trzecich. Dyrektor PIWet-PIB  zachęcał
stronę algierską do intensywniejszych zakupów na polskim rynku żywnościowym.
Pan Minister Abdesselam Chelghoum wyraził zainteresowanie przedstawioną tematyką i z dużym uznaniem podkreślił osiągnięcia Instytutu zarówno w obszarze aktywności realizowanych na rzecz organu nadzorującego jak i wysokiego poziomu badań naukowych realizowanych w PIWet-PIB, jak również możliwości rozwoju kariery naukowej pracowników PIWet-PIB. Pan Minister wyraził duże zainteresowanie możliwością współpracy naukowej pomiędzy PIWet-PIB a laboratoriami algierskimi
w zakresie badań dotyczących bezpieczeństwa żywności i diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt.
Pan Minister Abdesselam Chelghoum zaprosił profesora Krzysztofa Niemczuka do złożenia wizyty w Algierii.
Algierskiemu ministrowi towarzyszy grupa biznesmenów reprezentujących nasiennictwo, sadownictwo, mleczarstwo, uprawę ziemniaków, a także sprzęt rolniczy.

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet