O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Kolejne posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. grypy ptaków [2017-02-08 09:29:05]

07 lutego br. Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w kolejnym posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 na terytorium Polski. W spotkaniu, które odbyło się pod przewodnictwem Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, uczestniczyli ponadto: Podsekretarze Stanu Pani Ewa Lech i Pan Rafał Romanowski, a także Główny Lekarz Weterynarii Pan Paweł Niemczuk, Zastępca GLW Pan Krzysztof Jażdżewski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Pan Krystian Popławski, jak również wojewódzcy lekarze weterynarii. Posiedzenie było poświęcone tematyce związanej z aktualną sytuacją w zakresie występowania grypy ptaków. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podsekretarze Stanu apelowali o bezwarunkowe przestrzeganie i egzekwowanie zasad bioasekuracji, stosowanie przepisów prawnych przez służby weterynaryjne, a także raportowanie przez wojewódzkich lekarzy weterynarii w zakresie przeprowadzanych kontroli i oceny sytuacji epizootycznej.  Ponadto, podczas spotkania Dyrektor PIWet-PIB przedstawił prezentację nt. analizy przyczyn występowania grypy ptaków w Polsce i w państwach UE.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet