O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Skład Rady Naukowej IX kadencji [2017-01-26 07:04:42]

W dniu 24 stycznia 2017 roku odbyły się wybory do Rady Naukowej IX kadencji na lata 2017-2021 Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Komisja Wyborcza informuje, że w skład Rady Naukowej wchodzą wyłonieni w wyniku wyborów pracownicy Instytutu i powołane przez Ministra Rolnictwa osoby spoza Instytutu. Członkami Rady Naukowej IX kadencji zostali:

prof. dr hab. Dariusz Bednarek, PIWet-PIB Puławy

prof. dr hab. Marian Binek, SGGW Warszawa

dr inż. Tadeusz Blicharski, PZHiPTCh POLSUS Warszawa

dr hab. Tomasz Cencek, PIWet-PIB Puławy

dr Jakub Czarny, IGS Bydgoszcz

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, UP Lublin

prof. dr hab. Eugeniusz Grela, UP Lublin

prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, IGHZ PAN Jastrzębiec

dr Artur Jabłoński, PIWet-PIB Puławy

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, UWM Olsztyn

dr Andrzej Kęsy, PIWet-PIB Puławy

prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, UP Wrocław

prof. dr hab. Andrzej Koncicki, UWM Olsztyn

prof. dr hab. Krzysztof Kostro, UP Lublin

dr hab. Wojciech Kozdruń, PIWet-PIB Puławy

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, PIWet-PIB Puławy

dr hab. Krzysztof Kubiak, UP Wrocław

dr Ewa Lech, Podsekretarz Stanu, MRiRW Warszawa

mgr inż. Agnieszka Nawrocka, PIWet-PIB Puławy

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, PIWet-PIB Puławy

dr hab. Mirosław P. Polak, PIWet-PIB Puławy

mgr inż. Dariusz Pomykała, CDR o/Radom

dr Krystian Popławski, MRiRW Warszawa

prof. dr hab. Andrzej Posyniak, PIWet-PIB Puławy

prof. dr hab. Jerzy Rola, PIWet-PIB Puławy

prof. dr hab. Wojciech Szweda, UWM Olsztyn

dr hab. Krzysztof Śmietanka, PIWet-PIB Puławy

dr hab. Grzegorz Tomczyk, PIWet-PIB Puławy

dr hab. Dariusz Wasyl, PIWet-PIB Puławy

dr hab. Grzegorz Woźniakowski, PIWet-PIB Puławy

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet