O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń [2017-01-17 13:42:06]

16 stycznia br., pod kierownictwem Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. W trakcie posiedzenia przekazano informację z Ministerstwa Środowiska, iż sanitarny odstrzał dzików został zrealizowany w 99 procentach. Omówiono także stan realizacji rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terytorium RP wg stanu na 31 grudnia 2016 roku, w tym rekomendacji dotyczącej zintensyfikowania działań w zakresie tworzenia grzebowisk umożliwiających bezpieczną utylizację zwierząt. Pełnomocnik Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF na terytorium RP podał informację, iż na koniec miesiąca planowane jest przekazanie Radzie Ministrów kwartalnego sprawozdania z działalności Pełnomocnika, jak i całego Zespołu.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet