O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Pożegnanie wieloletnich pracowników PIWet-PIB [2017-01-02 07:11:30]

Z końcem roku pożegnaliśmy uroczyście pracowników odchodzących na emeryturę.

Panią Bożenę Domańską pracownika Zakładu Wirusologii
Panią Ewę Kozinśką Pracownika Zakładu Chorób Ryb
Pana prof. dr hab. Mariana Truszczyńskiego, profesora zwyczajnego, konsultanta ds. epizootiologii wieloletniego Dyrektora Instytutu.
Pana prof. dr hab. Zenona Mintę profesora zwyczajnego, kierownika Zakładu Chorób Drobiu
Pana Romana Bernata pracownika Zakładu Organizacji i Upowszechniania Badań

Wyrazy wdzięczności za długoletnią pracę, oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata złożyli Dyrektor PIWet-PIB Pan dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw., Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych, Pani mgr inż. Barbara Kotelba, oraz najbliżsi współpracownicy.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet