O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Promocja doktorów habilitowanych i doktorów [2016-12-23 07:09:28]

Na 173. Posiedzeniu Rady Naukowej PIWet-PIB, które odbyło się 16 grudnia br. zostały wręczone dyplomy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych i doktora nauk weterynaryjnych osobom, którym w ostatnim czasie nadano stopnie naukowe.

Dyplomy doktora habilitowanego z rąk przewodniczącego Rady Naukowej prof. dr. hab. Zygmunta Pejsaka i dyrektora Instytutu dr. hab. Krzysztofa Niemczuka, prof. nadzw. otrzymali: dr hab. Grzegorz Tomczyk, dr hab. Marcin Smreczak, dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, dr hab. Kinga Wieczorek, dr hab. Krzysztof Śmietanka, dr hab. Dariusz Wasyl, dr Kamila Mitrowska, dr hab. Piotr Jedziniak, dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól, dr hab. Grzegorz Woźniakowski, dr hab. Barbara Woźniak, dr hab. Jolanta Rola, dr hab. Małgorzata Olejnik i dr hab. Magdalena Larska.

Następnie, po złożeniu przez doktorów ślubowania, promotorzy wręczyli im dyplomy doktora nauk weterynaryjnych. Dyplomy otrzymali:  dr Anna Gajda, dr Maciej Durkalec, dr Ewelina Iwan, dr Ewelina Czyżewska-Dors, dr Marta Piątkowska, dr Aleksandra Antos, dr Ewelina Szacawa, dr Piotr Małagocki, dr Jowita Samanta Niczyporuk, dr Karolina Tarasiuk, dr Krzysztof Stojecki, dr Jolanta Zdybel, dr Monika Olech, dr Małgorzata Mazur, dr Ewelina Patyra, dr Kinga Urbaniak, dr Krzysztof Kwit, dr Monika Krajewska i dr Magdalena Zając.errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet