O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Powołanie Grupy Roboczej ds. zintensyfikowania badań naukowych nad wirusem afrykańskiego pomoru świń [2016-12-14 09:22:41]

Postanowieniem Nr 2/2016 Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń
z dnia 6 grudnia 2016 r. została powołana Grupa Robocza do spraw zintensyfikowania badań naukowych nad wirusem afrykańskiego pomoru świń, pod przewodnictwem Pani Minister Ewy Lech, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to Grupa działająca w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF. Do zadań Grupy należy przygotowanie propozycji działań mających na celu zintensyfikowanie badań naukowych nad wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz skuteczności obecnie podejmowanych działań. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk został powołany na zastępcę przewodniczącego, natomiast Panowie Profesorowie: Zygmunt Pejsak, Krzysztof Śmietanka oraz Grzegorz Woźniakowski, zostali powołani na członków ww. Grupy. Jest to bardzo duże wyróżnienie dla naukowców, jak również dla całego Instytutu, co jest dowodem na dobrą współpracę pomiędzy PIWet-PIB a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoratem Weterynarii.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet