O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Międzynarodowa konferencja naukowa "African swine fever - recent research advances and strategies to combat the disease in Europe" [2016-12-12 11:43:33]

W dniach 7-8 grudnia 2016 r. odbyła się w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach międzynarodowa konferencja naukowa nt. afrykańskiego pomoru świń (ASF), zatutułowana "African swine fever - recent research advances and strategies to combat the disease in Europe". Konferencja oficjalnie zainicjowała Akcję COST CA15116: "Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-STOP)", zaplanowaną na lata 2016-2019, a poprzedziły ją posiedzenia grup roboczych projektu, które odbyły się 6 grudnia.

W  konferencji wzięło udział ok. 200 osób, w tym ponad 100 uczestników z 23 państw członkowskich Unii Europejskiej, a ponadto ze Szwajcarii, Serbii, Czarnogóry, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Chin oraz Ugandy. Wśród uczestników znajdowali się również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), na czele z panią minister dr Ewą Lech, podsekretarzem stanu w MRiRW, Głównego Inspektoratu Weterynarii, pod przewodnictwem Głównego Lekarza Weterynarii dr. Włodzimierza Skorupskiego, Ministerstwa Środowiska oraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

Nasi honorowi goście w osobach: Pani Minister Ewa Lech, Pani Dolores Gavier-Widén, jak również Pana Doktora Włodzimierza Skorupskiego obok Dyrektora Instytutu i Pana Profesora Zygmunta Pej! saka, otworzyli konferencję wygłaszając krótkie, powitalne wystąpienia.

Tematyka konferencji obejmowała wszystkie aspekty badań nad ASF i podzielona była na następujące sesje tematyczne:

Sesja I: Aktualna sytuacja ASF w Europie;

Sesja II: Epidemiologia, prewencja i zwalczanie;

Sesja III: Wirusologia, szczepionki i diagnostyka;

Sesja IV: ASF u dzików i

Sesja V: ASF u świń.

Wśród dziewięciu wykładów plenarnych, dwa wygłosili naukowcy z Polski:

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak ("Recent epidemic of African swine fever in pigs in Poland") oraz

dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw. ("The role of wild boar in the maintenance of African swine fever in Poland, 2014-2016").

 

W sesjach tematycznych wygłoszono 23 prezentacje ustne, w tym dwie z Polski: dr hab. Grzegorz Woźniakowski prof. nadzw. ("Comparison of three isothermal amplification methods for detection of African swine fever virus in blood from infected wild boars and pigs") oraz dr Tomasz Podgórski z Instytutu Biologii Ssaków PAN z Białowieży ("Does wild boar behaviour predict slow spread of African Swine Fever?"). Ponadto 8 doniesień zaprezentowano w sesji plakatowej.

W drugim dniu konferencji (8 grudnia) odbyły się również dwie sesje równoległe nt. perspektyw w zakresie immunoprofilaktyki ASF i współpracy między nauką a przemysłem.

Ponadto przedstawiciele Komitetu Naukowego Konferencji ocenili prezentacje ustne i plakatowe autorstwa doktorantów i młodych naukowców i przyznali dwie nagrody Dyrektora PIWet-PIB w Puławach dla p. Laury Iacolina z Danii oraz p. Christiane Breidestein z Niemiec.

Zorganizowanie konferencji nt. ASF, która inicjuje tak ważny światowej rangi projekt badawczy, jakim jest COST ACTION CA15116: "Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-STOP)", w Polsce, w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, wskazuje jednoznacznie na docenienie rangi i znaczenia zarówno działań administracyjnych realizowanych w Polsce, przede wszystkim przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również Główny Inspektorat Weterynarii, a także prac o charakterze badań naukowych, które z kolei wykonuje nasz Instytut.

Pragnę gorąco podziękować Profesorom: Krzysztofowi Śmietance i Zygmuntowi Pejsakowi, a także Ich Współpracownikom za przygotowanie konferencji.

 

Krzysztof Niemczuk

 

zdjęcia

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet