O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Sesja naukowo-szkoleniowa pt. Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8 w Polsce i innych krajach Europy - aktualna sytuacja i ocena ryzyka [2016-11-29 10:00:11]

28 listopada br. odbyła się w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach sesja naukowo-szkoleniowa pt. "Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8 w Polsce i innych krajach Europy - aktualna sytuacja i ocena ryzyka". Organizatorem był Zakład Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Badawczego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Głównego Inspektoratu Weterynarii. Sesję otworzyli: Pani Minister Ewa Lech, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan dr Włodzimierz Skorupski, Główny Lekarz Weterynarii oraz Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk. Zorganizowane w trybie pilnym spotkanie było odpowiedzią na aktualną, dynamicznie rozwijającą się sytuacją w Europie, gdzie obecność wirusa H5N8 u drobiu lub w populacji wolno żyjącej stwierdzono w 10 krajach, w tym u dzikich ptaków w Polsce. Prelegenci w osobach dr. hab. Krzysztofa Śmietanki, prof. nadzw. (ZCHD), dr. hab. Grzegorza Tomczyka, prof. nadzw. (ZCHD) i lek. wet. Natalii Zalewskiej (GIW) przedstawili wykłady na temat genezy i aktualnej sytuacji w Europie oraz oceny ryzyka dla drobiu i człowieka, objawów klinicznych i zmian anatomo-patologicznych w przebiegu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz zasad pobierania i transportu próbek do laboratorium, bioasekuracji na fermach drobiu, jak również przepisów prawnych w zakresie zwalczania grypy ptaków. Sesję poprzedziło szkolenie praktyczne z zasad przeprowadzania sekcji u drobiu oraz pobierania próbek do badań, przeprowadzone przez dr. hab. Wojciecha Kozdrunia, prof. nadzw., w którym wzięli udział pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej z najbardziej zagrożonego obszaru województwa zachodniopomorskiego. 

W sesji wzięło udział ok. 250 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z całego kraju. 

Poniżej znajdą Państwo prezentacje przedstawione podczas konferencji. Instytut zrzeka się praw autorskich, proszę więc w miarę potrzeb i organizacji spotkań na temat wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8, o rozpowszechnianie ich wśród hodowców i rolników. Wyrażamy zgodę na powielanie ich na potrzeby wspomnianych spotkań bez jakichkolwiek ograniczeń.

Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Krzysztofowi Śmietance oraz pracownikom Zakładu Chorób Drobiu za organizację i przygotowanie merytoryczne konferencji.

Krzysztof Niemczuk

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet