O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Udział PIWet-PIB w projekcie międzynarodowym finansowanym przez EFSA [2016-11-02 08:19:55]

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach został beneficjentem kolejnego projektu międzynarodowego pt. „Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents” (akronim ENETWILD), finansowanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Głównym celem projektu jest utworzenie sieci współpracy w zakresie systematycznego i ujednoliconego zbierania i analizy danych na temat rozmieszczenia i liczebności wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących oraz występowania określonych patogenów w tych populacjach w Europie. Projekt będzie ukierunkowany na następujące gatunki i grupy zwierząt: lis rudy, jenot, dzik, borsuk, jeleń szlachetny, sarna, koziorożec alpejski, kozica, mulak, daniel, zajęczaki, gryzonie i dzikie ptaki. Lista patogenów obejmuje: Mycobacterium bovis, Brucella (abortus, suis), wirusy: pryszczycy, afrykańskiego pomoru świń, klasycznego pomoru świń, grypy ptaków, gorączki Zachodniego Nilu, choroby niebieskiego języka, wścieklizny, zapalenia wątroby typu E, jak również pasożytów: E. multilocularis i Toxoplasma gondii.

W projekt, którego koordynatorem jest Institute for Game and Wildlife Research z Hiszpanii, zaangażowanych będzie 15 ośrodków naukowych z 9 krajów (Francji, Niemiec, Holandii, Włoch, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii), zajmujących się zarówno biologią jak i zdrowiem zwierząt dziko żyjących. Polska będzie reprezentowana przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży i PIWet-PIB w Puławach. Budżet projektu wynosi 3 mln EUR.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2018 - PIWet