O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Dotacja celowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [2016-10-05 08:34:06]

Decyzją z 15 września 2016r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu dotację celową na pokrycie kosztów restrukturyzacji. Dotacja w wysokości 3 001 500 zł, przyznana została na okres od 1 października 2016 do 30 września 2017 r. i jest przeznaczona na stworzenie zaplecza laboratoryjnego i kadrowego Zakładu Analiz Omicznych (ZAO), w którego skład wejdzie Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Porównawczej, Laboratorium Mikromacierzy DNA, Laboratorium Wysokorozdzielczej Spektrometrii Mas oraz Laboratorium Analiz Bioinformatycznych. Integralną częścią programu restrukturyzacji będą badania pilotażowe w zakresie sekwencjonowania następnej generacji (NGS), biotypowania mikroorganizmów selektywnymi technikami instrumentalnymi oraz zastosowania mikromacierzy DNA w badaniach odpowiedzi immunologicznej zwierząt. Jak podkreślono w decyzji MNiSW, program restrukturyzacji pozwoli na poszerzenie działalności badawczo-naukowej PIWet-PIB poprzez wprowadzenie nowych kierunków badawczych oraz budowę zespołu ekspertów w tak nowoczesnych dziedzinach nauki jak genomika, transkryptomika, proteomika czy metabolomika. Pozwoli to podnieść jakość prowadzonych badań, co zaowocuje poszerzonymi możliwościami badawczymi oraz nowymi możliwościami kształcenia młodej kadry.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2019 - PIWet