O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta dr. Włodzimierza Skorupskiego i dyrektora Krzysztofa Niemczuka we Lwowie [2016-09-19 09:19:36]

W dniach 14 i 15 września br. profesor Krzysztof Niemczuk i Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski przebywali we Lwowie na rozmowach ws. afrykańskiego pomoru świń. Ze strony ukraińskiej rozmowy prowadzili:
1.            Minister Volodymyr Lapa - szef połączonej, Weterynaryjnej i Fitosanitarnej Inspekcji Ukrainy
2.            Mikoła Białowąs - dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
3.            Rostislaw Zamlińskij – z-ca mera obwodu lwowskiego
4.            Profesor Ihor Kotsiumbas – dyrektor instytutu naukowego ze Lwowa (State scientific- research
              control Institute of veterinary preparations and feed additives, SCIVP)
5.            Profesor Yuri Kosenko – z-ca dyrektora SCIVP
6.            Powiatowi lekarze weterynarii i przedstawiciele służb fitosanitarnych z obwodu lwowskiego.

Po przedstawieniu prezentacji dotyczących sytuacji epidemiologicznej w obydwu krajach, przeprowadzono dyskusję opartą na wymianie merytorycznych poglądów natury administracyjnej
i epidemiologicznej. Strona polska przedstawiła konkretne rozwiązania, które w ostatnim czasie wdrożono w naszym kraju, tj. przede wszystkim ustawy, rozporządzenia i konkretne procedury związane z ASF. Strona ukraińska z uznaniem odniosła się do tych działań.

Doktor Skorupski i dyrektor Niemczuk zaproponowali wizyty specjalistów ukraińskich z zakresu ASF, którzy zarówno w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie jak i w PIWet-PIB w Puławach, zgodnie ze swoimi kompetencjami, będę podnosili swoje kwalifikacje w zakresie wdrożonych działań natury legislacyjnej, administracyjnej, a także w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wraz
z interpretacją wyników badań.

errr

Następnie delegacja polska spotkała się z JM Rektorem Uniwersytetu Medycznego we Lwowie, profesorem Borysem Zimenkowskim i Profesorem Romanem Lesykiem. Podczas tego spotkania JM Rektor i dyrektor PIWet-PIB podpisali porozumienie o wzajemnej wymianie informacji w zakresie możliwości występowania o granty europejskie, których tematyka związana jest z transgranicznymi zagrożeniami przenoszenia chorób zakaźnych zwierząt, które mają również znamiona chorób odzwierzęcych. Przedmiotem porozumienia jest również możliwość wzajemnej wymiany młodych pracowników naukowych, którzy mogliby odbywać krótkoterminowe staże w obydwu ośrodkach naukowych.

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2018 - PIWet