O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Inauguracja studiów doktoranckich w ramach konsorcjum KNOW [2016-09-13 09:55:01]

W dniu 5 września br. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się inauguracja środowiskowych studiów doktoranckich konsorcjum naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, KNOW. Bierze w nich udział 45 osób, po 9 doktorantów z każdego ośrodka wchodzącego w skład konsorcjum. W uroczystości poza doktorantami wzięli udział przedstawiciele konsorcjantów oraz władz uczelnianych i samorządowych. Nasz Instytut reprezentowali: prof. Jacek Kuźmak, mgr Monika Banaszek-Urban oraz promotorzy doktorantów w osobach: dr hab. Kamili Mitrowskiej, prof. Andrzeja Posyniaka, dr hab. Wojciecha Kozdrunia oraz dr hab. Mirosława Polaka.

Studia doktoranckie są prowadzone w dziedzinie nauk weterynaryjnych i trwają 3 lata. Na realizację grantów doktoranci otrzymają 150 tys. zł, a w trakcie prowadzonych badań odbędą 30 dniowe staże zagraniczne w wiodących jednostkach naukowych.

We wrześniu br. zajęcia dla doktorantów prowadzone będą w Olsztynie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM oraz w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Natomiast na przełomie września i października doktoranci przeniosą się do Warszawy, Jastrzębca i Puław, gdzie będą kontynuować swoją edukację. Zajęcia w Puławach obejmować będą diagnostykę i epidemiologię chorób zakaźnych bydła, drobiu i trzody chlewnej (ze szczególnym naciskiem na zoonozy), analizę zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz ocenę ryzyka i modelowanie matematyczne przebiegu chorób u zwierząt.

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet