O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta przedstawicieli MINROL, PIWet-PIB oraz GIW w Chinach [2016-09-07 07:43:27]

Wypełniając dyspozycje listu intencyjnego w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF), który został podpisany w dniu 20 czerwca br. przez ministrów rolnictwa Krzysztofa Jurgiela i Zhi Shupinga w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezydenta ChRL Xi Jinpinga, dyrektor Krzysztof Niemczuk (przewodniczący delegacji) oraz pan dyrektor Krystian Popławski (Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MINROL), profesor Krzysztof Śmietanka (PIWet-PIB) a także dr Michał Popiołek (GIW) w dniach 4-5 września br. wzięli udział w rozmowach z zespołem doradców naukowych Ministra Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej Zhi Shupinga w składzie:

1/ Yuan Wenze – dyrektor wydziału kwarantanny zwierząt QASIQ

2/ Li Jian – z-ca dyrektora, Shanghai  CIQ

3/ Wu Shaoqiang - Shanghai  CIQ

4/ Zheng Yu Hong –z-ca dyrektora Guang Dong CIQ

5/ Zhang JianRui – ekspert , ShenZhen CIQ

Celem rozmów pierwszej Grupy Roboczej ds. ASF było przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie występowania ASF w Polsce oraz podjętych działań legislacyjnych i tych natury epidemiologiczno – administracyjnych mających na celu  likwidację ognisk u świń oraz odstrzał dzików do takiego poziomu aby nie stanowił istotnego zagrożenia dla rozprzestrzeniania ASF w strefach, w kontekście uznania przez stronę chińską zasad regionalizacji.

Ponad ośmiogodzinne rozmowy przebiegały w konstruktywnej, merytorycznej i pełnej zrozumienia atmosferze. W trakcie ich trwania strona polska przedstawiła trzy prezentacje:

1. epidemiologia i aktualna sytuacja ASF u dzików /K. Śmietanka. K. Niemczuk/

2. aktualna sytuacja ASF u świń /K. Śmietanka, K Niemczuk/

3. zasady zwalczania ASF /M. Popiołek/

Najważniejszą częścią rozmów była jednak dyskusja na poziomie argumentów merytorycznych z obszaru epidemiologii chorób zakaźnych, analizy i oceny ryzyka szerzenia się ASF czy behawioryzmu dzików.

Wymiana poglądów i hipotez przybliżyła stanowiska stron, określono następnie obszary tematyczne, które stanowiły będą przedmiot kolejnych rozmów, które, co istotne, w opinii obu stron, powinny odbyć się, w ciągu najbliższego czasu.

W dniu 4 września pan dyrektor Krystian Popławski wraz z pozostałymi członkami polskiej delegacji spotkali się z zastępcą ambasadora RP w Pekinie, panem Piotrem Gilertem oraz pracownikami Referatu ds. Rolnych ambasady, paniami Blanką Gołębiowską i Magdaleną Gorzycką. Celem tych spotkań było omówienie aktualnej sytuacji pracy Radcy Rolnego, jak i nowo powołanego Referatu ds. Rolnych oraz dalszych działań (2016-2017), które powinny zostać podjęte przez Polskę w celu zwiększenia eksportu produktów rolno-spożywczych do Chińskiej Republiki Ludowej.

Pan dyrektor Popławski prowadził dalszy ciąg rozmów także 5 września w obecności ambasadora
RP w Pekinie Pana Mirosława Gajewskiego i pani Magdaleny Gorzyckiej.

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet