O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

PIWet – PIB uzyskał kolejny projekt w ramach programu badawczego Horyzont 2020 o nazwie „VetBioNet - Veterinary Biocontained facility Network for excellence in animal infectiology research and experimentation” [2016-08-30 08:34:49]

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 26 sierpnia br. uzyskał kolejny projekt w ramach programu badawczego Horyzont 2020 o nazwie „VetBioNet  - Veterinary Biocontained facility Network for excellence in animal infectiology research and experimentation”, czyli „Sieć Weterynaryjnych Laboratoriów Badawczych wysokiej klasy bezpieczeństwa biologicznego ukierunkowana na doskonałość w badaniach nad zwierzęcymi czynnikami zakaźnymi oraz w pracach doświadczalnych”. Projekt przygotowało konsorcjum 30 partnerów z Europy, Afryki oraz Ameryki Północnej, a koordynatorem projektu jest Institut National De La Recherche Agronomique (INRA) z Francji.

Celem projektu jest wzmocnienie i lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury weterynaryjnych laboratoriów o podwyższonych standardzie bezpieczeństwa biologicznego (BSL3) poprzez stworzenie sieci takich laboratoriów, organizacji międzynarodowych oraz partnerów przemysłowych ukierunkowanej na badania nad czynnikami wywołującymi epizootie i zoonozy zwierząt. Planowane jest stworzenie oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych poprzez umożliwienie dostępu do istniejących laboratoriów naukowcom oraz partnerom prywatnym celem prowadzenia zaawansowanych badań naukowych oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań systemowych w zakresie epizootiologii weterynaryjnej. Projekt realizowany będzie przez okres 5 lat, a jego budżet wynosi 9 999 140 euro.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet