O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń [2016-08-19 09:43:00]

18 sierpnia br. Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w pierwszym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, któremu przewodniczył Pan Minister Krzysztof Jurgiel. W spotkaniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Służby Celnej. Zespół został powołany na podstawie Zarządzenia nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2016 r. Do jego zadań należy m.in. monitorowanie, analizowanie bieżącej sytuacji oraz opracowywanie propozycji rozwiązań niezbędnych do zminimalizowania skutków społeczno-ekonomicznych związanych z wystąpieniem ASF.

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2021 - PIWet