O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta w Chińskiej Republice Ludowej [2016-08-11 09:30:31]

W dniach 25-28 lipca br. delegacja polska w składzie: dr Włodzimierz Skorupski, Główny Lekarz Weterynarii, dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw., Dyrektor Instytutu, dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, dr Monika Szymańska-Czerwińska oraz dr Anna Szczotka-Bochniarz, złożyła wizytę w Chińskiej Republice Ludowej.

Pierwszego dnia na terenie Ambasady RP w Pekinie odbyło się spotkanie z  Mirosławem Gajewskim, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Blanką Gołębiowską,  Radcą Rolnym i przedstawicielką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL). W trakcie spotkania omawiano sprawy wymiany handlowej między Polską i ChRL w aspekcie możliwości zdjęcia przez stronę chińską embarga na zakup polskiej wieprzowiny.

errr

Minister Włodzimierz Skorupski podkreślił szczególne zaangażowanie Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach we wdrożenie zasady regionalizacji, wiarygodną diagnostykę oraz spełnianie wszystkich wymagań narzuconych prze Unię Europejską na kraje dotknięte afrykańskim pomorem świń.

W kolejnych dniach pobytu delegacja z Polski odwiedziła dwie jednostki naukowe. Celem wizyt było podpisanie Porozumienia o Współpracy z Instytutem Weterynaryjnym Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych w Lanzhou (LVRI) oraz nawiązanie kontaktów naukowych z Krajowym Laboratorium Diagnostyki Chorób Koni w Qingdao. Spotkanie w Lanzhou było konsekwencją istniejących kontaktów naukowych między naszymi jednostkami w oparciu o porozumienie z 2013, podpisane w Puławach.
W części naukowej spotkania, nasza delegacja przedstawiła cztery prezentacje dotyczące zakresu działalności oraz roli naszego Instytutu w ochronie zdrowia zwierząt i w zakresie bezpieczeństwa żywności,  sytuacji epizootycznej ASF w Polsce, epidemiologii oraz możliwości diagnozowania chlamydiozy oraz występowania PRRS w Polsce oraz w Europie. Tematyka prezentacji naukowych związana była z prowadzoną już współpracą w zakresie PRRS oraz planami dotyczącymi podjęcia wspólnych badań w zakresie ASF oraz chlamydiozy u jaków. W trakcie dyskusji, prof. Zygmunt Pejsak zaproponował stworzenie tzw. laboratoriów twinnigowych OIE, w zakresie kompetencji laboratoriów Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, które zlokalizowane są w PIWet-PIB. Status ten pozwala skuteczniej realizować zadania laboratoriów referencyjnych OIE z pomocą drugiego partnera, w tym przypadku na obszarze Azji. Inne zaproponowane tematy wspólnych badań dotyczyły wirusowych chorób bydła oraz drobiu. W trakcie spotkania, przedstawiciel LVRI omówił strukturę Instytutu oraz zakres prowadzonych tam badań, a następnie delegacja polska zwiedziła laboratoria badawcze Instytutu oraz linię produkcyjną szczepionki przeciw pryszczycy. Część oficjalną spotkania poprowadził Dyrektor Generalny Instytutu, prof. Hong Yin oraz jego zastępca prof. Jianxun Luo. W uroczystości wzięła udział także dr Liping Fan z Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rolnictwa (MR) ChRL. Minister Włodzimierz Skorupski wyraził zadowolenia z istniejącej współpracy z LVRI oraz podkreślił dynamiczny charakter kontaktów z naukowcami z Chińskiej Republiki Ludowej, wynikający z rosnącej liczby wspólnych tematów badawczych. Ponadto nadmienił, że kontakty z naukowcami z ChRL stanowią jeden z priorytetów w kierunkach współpracy międzynarodowej oraz wymiany handlowej naszego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Potwierdzeniem tych słów było podpisanie, 20 czerwca br. w Warszawie w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga, protokołu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz chińskim Generalnym Urzędem ds. Nadzoru Jakości o badaniach naukowych i współpracy dotyczącej m.in. zasad regionalizacji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

W trakcie spotkania w Lanzhou dr Liping Fan z Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rolnictwa ChRL przypomniała także, że we wrześniu 2015 r. w Poznaniu, obie strony odnowiły porozumienie o współpracy w ramach Chińsko-Polskiego Centrum Nauk Rolniczych oraz Technologii.

errr

Uroczystość podpisania Porozumienia o Współpracy między obydwoma instytutami poprzedziło odsłonięcie przez Dyrektorów obu jednostek tablicy pamiątkowej dotyczącej tej współpracy i powołania wspólnego laboratorium z siedzibą w Puławach i w Lanzhou.

Odmienny charakter miało drugie spotkanie w Krajowym Laboratorium Diagnostyki Chorób Koni, Stacji Kwarantanny w Qingdao (Technical Center for Shandong Enry-Exit Inspection and Quarantine Bureau). Była to pierwsza wizyta przedstawicieli naszego Instytutu jako formalnych ekspertów OIE (prof. Z. Pejsak i dyrektor K. Niemczuk) w tej jednostce, a jej celem było zdefiniowanie tematów badawczych przyszłej współpracy naukowej. W trakcie dyskusji nad zakresem wspólnych badań, strona chińska wyraziła szczególne zainteresowanie prowadzeniem badań nad wdrażaniem nowych metod diagnostycznych oraz opracowywaniem oraz walidowaniem zestawów diagnostycznych do monitorowania chorób wirusowych oraz bakteryjnych koni, takich jak: wirusowe zapalenie tętnic, grypa koni, niedokrwistość zakaźna koni czy nosacizna. Ponadto, partnerzy z Qingdao wyrazili zainteresowanie badaniami nad chorobami wirusowymi drobiu oraz bydła.

errr

Omawiając zakres funkcjonowania Stacji Kwarantanny w Qingdao, zastępca Dyrektora Laboratorium, prof. dr Biao Xu zaprezentował nowo zbudowaną w innej części miasta Stację, w której laboratoria badawcze zajmować będą powierzchnię 60000m2. Rozbudowa ta umożliwi kierownictwu Stacji poszerzyć zakres prowadzonych badań oraz wprowadzić nowe kierunki, zgodnie z aktualnymi potrzebami i wymaganiami. W trakcie dyskusji Dyrektor PIWet-PIB zaproponował przygotowanie przez stronę polską projektu porozumienia. Po wspólnej dyskusji nad jej kształtem i po uzgodnieniu szczegółów, mogłoby dojść do podpisania porozumienia o współpracy naukowej. Na taką uroczystość, Dyrektor Krzysztof Niemczuk zaprosił Dyrektora Laboratorium w Qingdao do Puław. 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2021 - PIWet