O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju [2016-08-09 13:00:16]

W dniu 4 sierpnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu, Pana Ryszarda Zarudzkiego z przedstawicielami jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie dotyczyło konsultacji społecznych projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Strategia określa nowy model rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju (tj. „Strategii Rozwoju Kraju 2020”, przyjętej uchwałą Rady Ministrów 25 września 2012 r.). W Strategii zawarte są rekomendacje dla polityk publicznych. Stanowi ona podstawę dla aktualizacji obowiązujących dokumentów strategicznych (w tym, strategii, polityk, programów) oraz weryfikacji pozostałych instrumentów wdrożeniowych.

W trakcie spotkania, Pan Waldemar Guba, Dyrektor, Departament Strategii Analiz i Rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił założenia strategii w odniesieniu do rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Wiceminister Zarudzki podkreślił znaczenie tego dokumentu w kontekście przyszłej polityki państwa wobec sektora rolno-spożywczego i rozwoju obszarów wiejskich oraz zachęcił do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych Strategii.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Centrum Doradztwa Rolniczego, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Instytutu Ogrodnictwa, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Instytutu Zootechniki – PIB, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt oraz Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej. Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB reprezentował dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw.

Niniejszy dokument będzie przedmiotem szerokich konsultacji społecznych, które odbędą się w okresie od lipca do końca września 2016 r. W ich ramach zaplanowane zostały liczne spotkania branżowo-tematyczne, jak również konferencje adresowane do poszczególnych środowisk, w tym partnerów społeczno-gospodarczych oraz środowisk samorządowych.

Zdjęcie ze spotkania pochodzi ze strony internetowej MRiRW

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet