O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pałacu Prezydenckim [2016-06-21 07:51:33]

20 czerwca br. w godzinach porannych w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Ministra Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej Zhi Shupinga z polskim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem.

Rozmowy bilateralne dotyczyły kwestii bezpieczeństwa żywności, głównie w zakresie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego, w szczególności produktów pochodzenia zwierzęcego. W rozmowach uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu Ewa Lech, Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski oraz Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach Krzysztof Niemczuk, a także: Pan Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pan Łukasz Hołubowski, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Pani Dyrektor Magdalena Józefecka, Departament Współpracy Międzynarodowej, Pan Sebastian Łukaszewicz, Gabinet Polityczny Ministra - MINROL.
errr
Wśród wielu tematów omówionych w trakcie spotkania znalazły się: zwiększenie wolumenu eksportu mięsa drobiowego, a także dalsza praca nad uznaniem regionalizacji wdrożonej w Polsce w odniesieniu do ASF, w celu wznowienia eksportu mięsa wieprzowego. Podczas spotkania ministrowie podpisali m.in. dokument z zakresu współpracy weterynaryjnej, ustalający warunki dostępu do rynku chińskiego dla drobiu hodowlanego, jednodniowych piskląt i jaj wylęgowych drobiu (z uwzględnieniem kur niosek, drobiu hodowlanego, brojlerów).
errr
Strona chińska przekazała także raport z przeprowadzonego w grudniu 2015 r. audytu zakładów drobiarskich. To ważny dokument, na podstawie którego strona polska przekaże stronie chińskiej niezbędne informacje uzupełniające. Po ich analizie zostaną podjęte decyzje zatwierdzające kolejne zakłady mięsa drobiowego do eksportu na rynek chiński.
errr
Kolejne dwa porozumienia, dotyczące obrotu mięsem drobiowym oraz dialogu w zakresie wznowienia eksportu mięsa wieprzowego, podpisane zostały w Pałacu Prezydenckim w obecności Andrzeja Dudy - Prezydenta RP i Xi Jinpinga - Przewodniczącego ChRL wraz z innymi umowami gospodarczymi. Dokumenty te mają bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorców, którzy zainteresowani są eksportem żywności oraz zwierząt na rynek chiński i stanowią konkretny krok w uzyskaniu dostępu do  tego rynku ważnych dla strony polskiej produktów.

Bardzo ważne dla Instytutu jest porozumienie / list intencyjny ws. ASF, bowiem powołano w nim grupę ekspertów, której skład został imiennie określony (Zygmunt Pejsak, Krzysztof Śmietanka, Krzysztof Niemczuk), a PIWet-PIB został wskazany jako jedyna instytucja naukowa w Polsce, w której wymienieni profesorowie pod patronatem dr. Włodzimierza Skorupskiego będą prowadzili negocjacje nt. uznania przez CHRL zasady regionalizacji, a tym samym polscy przedsiębiorcy w perspektywie będą mogli eksportować wieprzowinę.
errr

Szczegółowe informacje nt. przebiegu spotkań znajdą Państwo, klikając w poniższe linki:
http://www.minrol.gov.pl/

http://www.prezydent.pl/kancelaria/kalendarz-kancelarii/


Opracował:

Paulina Hewelke, Biuro ds. UE i Współpracy z Zagranicą, Główny Inspektorat Weterynarii

Krzysztof Niemczuk, Dyrektor PIWet-PIB

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet