O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Instytucie [2016-06-16 07:59:35]

15 czerwca br. na zaproszenie Dyrektora PIWet-PIB, nasz Instytut odwiedził Pan Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Pan Minister Chodkowski stoi na czele zespołu roboczego, powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialnego za przygotowanie założeń funkcjonowania Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Żywności. Ze strony Instytutu, poza Dyrektorem Krzysztofem Niemczukiem, w spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Jacek Kuźmak, prof. dr hab. Jacek Osek, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw., prof. dr hab. Andrzej Posyniak oraz dr hab. Krzysztof Szulowski, prof. nadzw. Dyrektor Instytutu przedstawił rolę i zadania PIWet-PIB w zakresie ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz kompetencje naszych pracowników, a także wysoki poziom bazy laboratoryjnej w Instytucie oraz systemu funkcjonowania laboratoriów regionalnych i nadzoru nad nimi w ramach działalności referencyjnej Instytutu. W trakcie dyskusji, Pan Minister Andrzej Chodkowski przedstawił założenia planowanych zmian w funkcjonowaniu struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w Polsce oraz zapoznał się z aktualnym stanem badań urzędowych i naukowych prowadzonych w Instytucie. W drugiej części spotkania nasz gość zwiedził laboratoria Instytutu i wyraził się z dużym uznaniem o posiadanym wyposażeniu oraz liczbie i  kierunkach badań realizowanych w Puławach.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet