O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Delegacja GIW i PIWet-PIB w Pekinie [2016-06-02 06:59:11]

W dniach 1-2 czerwca 2016 r. delegacja polska pod przewodnictwem Głównego Lekarza Weterynarii, pana Włodzimierza Skorupskiego, rozpoczęła wizytę w Chińskiej Republice Ludowej. Wizyta stanowi element zacieśniania polsko-chińskich relacji, a jej celem jest omówienie dotychczasowej współpracy weterynaryjnej i naukowej pomiędzy Polską i Chinami, a także ustalenie harmonogramu przyszłych prac. W delegacji Głównego Lekarza Weterynarii uczestniczy również Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, profesor Krzysztof Niemczuk wraz z pozostałymi ekspertami naukowymi Instytutu, profesorem Zygmuntem Pejsakiem i Krzysztofem Śmietanką.

Podczas wizyty strona polska odbędzie spotkania z przedstawicielami chińskich urzędów weterynaryjnych odpowiedzialnych za import zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek chiński - AQSIQ, oraz służb dokonujących zatwierdzenia i rejestracji polskich przedsiębiorstw do eksportu - CNCA.

Wśród omawianej tematyki są m.in.: przedstawienie aktualnej sytuacji epizootycznej dotyczącej kontroli i zwalczania afrykańskiego pomoru świń ze szczególnym uwzględnieniem uznania przez stronę chińską zasady regionalizacji, zwiększenie wolumenu eksportu polskiego mięsa drobiowego, procedury eksportu jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych, jak również koni rekreacyjnych.

Spotkania są kontynuacją intensywnego dialogu zapoczątkowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela podczas tegorocznej wizyty w Pekinie oraz rozmów przeprowadzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii  i Jego delegacji w trakcie Sesji Generalnej OIE w Paryżu w dniu 23 maja br.

Rozmowy w Pekinie przebiegały w konstruktywnej i pełnej wzajemnego zrozumienia atmosferze i będą kontynuowane w najbliższym czasie w Polsce.

Opracował:
Paulina Hewelke – Biuro ds. UE i Współpracy z Zagranicą, Główny Inspektorat Weterynarii

Krzysztof Niemczuk – PIWet-PIB

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet