O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Delegacja PIWet- PIB na Sesji Generalnej OIE w Paryżu [2016-05-25 09:34:23]

Podczas 84. Sesji Generalnej OIE, która odbyła się w Paryżu w dniach 22-27 maja, już pierwszego dnia miało miejsce spotkanie delegacji polskiej pod kierownictwem Głównego Lekarza Weterynarii dr. Włodzimierza Skorupskiego oraz dr Krzysztofa Jażdżewskiego i profesorów: Krzysztofa Niemczuka, Zygmunta Pejsaka oraz Jacka Kuzmaka a także pracownika GIW Pawła Makowskiego z przedstawicielami Generalnego Urzędu Nadzoru Jakości, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej.  Stronę chińską reprezentowali profesor Hong Liu oraz z- ca dyrektora AQSIQ (Generał Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China) - Zhao Zenglian.
Rozmowy były kontynuacją, na poziomie technicznych ustaleń, spotkania Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, który prowadził swoje negocjacje na początku maja br.
Na wstępie Pan Doktor Skorupski przedstawił stanowisko i oczekiwania strony polskiej odnośnie możliwości powrotu polskiej wieprzowiny na rynek chiński, przedstawiając konkretne możliwości rozwiązań w tej sprawie. Ponadto, nawiązując do ustaleń, które Pan Minister Krzysztof Jurgiel ustalił ze swoimi odpowiednikami po stronie chińskiej, potwierdzono, że na początku czerwca delegacja Głównego Lekarza Weterynarii i naukowców z PIWet-PIB uda się do Chin, by ponownie przedstawić stanowisko Polski ws. epidemiologii, analizy ryzyka i wdrożonych działań administracyjnych w zakresie ASF,  ze szczególnym uwzględnieniem uznania zasad regionalizacji przez stronę chińską.
Pozostałe rozmowy dotyczyły aktualnych spraw, które będę poruszane podczas najbliższych spotkań na najwyższym szczeblu obu państw.
Z kolei, 24 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami Królestwa Arabii Saudyjskiej, które nawiązywały bezpośrednio do wizyty delegacji saudyjskiej w PIWet – PIB.
Ustalono zakres szkoleń, które maja być realizowane w Instytucie na rzecz pracowników naukowych i administracyjnych z Królestwa Arabii Saudyjskiej. 
Spotkania przebiegały w bardzo dobrej atmosferze.

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet